‘Betrek dorpen bij beleid arbeidsmigranten’

Kraggenburg - EMMELOORD - De toename van arbeidsmigranten vraagt om een duidelijk beleid. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan hier gezamenlijk vorm aan geven. De gemeenteraad werd maandagavond voorgelicht door mensen uit de praktijk.

Harry Engels - als lid van Dorpsbelang Kraggenburg vertegenwoordigd in de werkgroep buitenlandse werknemers - vindt dat Kraggenburg aan haar top zit wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘In totaal wonen er binnen en buiten het dorp 200. Dat is veel op 1.500 inwoners.' Dorpsbelang nam het initiatief tot het oprichten van de werkgroep buitenlandse werknemers. ‘Ons doel is om de sociale cohesie te verbeteren. In de werkgroep zitten Kraggenburgers, migranten en ondernemers vanuit de land- en tuinbouw, horeca en huisvesting. De migranten zagen het als heel positief dat ze gevraagd werd om mee te denken, dat werd gezien als een welkom.' De werkgroep bestaat nu een jaar. ‘Wij ervaren dat met elkaar aan de slag zijn al een heel positief effect heeft, het verlaagt de drempel.' De vereniging richt zich met name op de arbeidsmigranten die hier lang verblijven. ‘Zij spreken onze taal al een beetje en weten wat van onze samenleving. Zij kunnen makkelijker een brug leggen naar de totale migratie.'

Faciliteren

Engels deed een beroep op de gemeente om juist de activiteiten op dorpsniveau te stimuleren. ‘Op dorpsniveau zijn we bekender met de mensen, het is laagdrempelig. Daardoor is de bereidheid om mee te doen ook groter.' Hij adviseert: ‘Schep als gemeente de randvoorwaarden en betrek de dorpen bij het beleid en de uitvoering. Voorzie in financiën en professionele ondersteuning, zoals tolken en vertalers, maar ook mensen van Mercatus die weten hoe in te spelen op leefbaarheidsproblemen’. ‘Biedt de mogelijkheid van taalcursussen op het dorp, want de afstand tot Emmeloord gaat in het nadeel werken. Misschien ligt er een taak voor de gemeente om de ervaringen vanuit de dorpen te bundelen en uit te wisselen met degenen die ermee bezig zijn'.