Vijftig jaar Vrouwen van Nu Flevoland

't Voorhuys, Emmeloord - De Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen (NBvP) in Flevoland, tegenwoordig ‘Vrouwen van Nu’ viert woensdag 9 november het 50-jarig bestaan in ’t Voorhuys in Emmeloord.

Veel leden komen op deze gezellige herdenkingsdag, zelfs met bussen uit Dronten en Biddinghuizen. Dat er veel veranderd is in de afgelopen jaren, blijkt wel tijdens een gesprek met Mevrouw Blauw-Bruin uit Emmeloord en Clementa Dijkstra-Flapper uit Rutten. Beiden hebben in het bestuur gezeten. Eerste aanzet Op voorstel van een aantal afdelingen in de dorpen van de Noordoostpolder werd in 1961 een officiële afsplitsing gemaakt, los van Overijssel. De NBvP Gewest IJsselmeerpolders was vanaf die tijd een feit. Precies 25 jaar later bij het ontstaan van de Provincie Flevoland in 1986 werd dit automatisch NBvP Afdeling Flevoland. De 92 jarige mevrouw Blauw zat in dat eerste bestuur in 1961, omdat ze al wat ervaring als bestuurslid had. ‘Vanuit Noord-Holland kwamen we naar de polder en ik wilde graag in contact komen met andere vrouwen. We hadden het nodig om er eens uit te zijn. Samen wat voor elkaar krijgen. Tot een paar jaar geleden ben ik lid geweest van de plattelandsvrouwen.' De eerste bijeenkomsten werden altijd bij volle maan gehouden, want dan was het gemakkelijker om er op de fiets naar toe te gaan. Clementa vult aan: 'In het begin van de bond moest men in Rutten op tijd naar huis, want het laatste pontje over de Lemstervaart ging om tien uur. Dat kunnen we ons nu niet meer indenken'. Verschillen Alleen de doelstelling is al een groot verschil met het begin. Toen luidde deze: ‘Het bevorderen van belangen van de bevolking van het platteland in de ruimste zin.’ Tegenwoordig is het: ‘Een organisatie voor vrouwen met een hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden die elkaar willen ontmoeten, zich creatief willen ontplooien, persoonlijk ontwikkelen en willen participeren in de hedendaagse maatschappij.’ Een hele mond vol vindt Clementa Dijkstra, maar wel waar. ‘Mijn schoonmoeder nam mij 26 jaar geleden mee naar de NBvP om mensen te leren kennen. Ik werd gelijk opgenomen en vond het gezellig.' 'Naast de maandelijkse bijeenkomsten en de koffieochtenden, worden er cursussen, modeshows en doe-dagen georganiseerd. Diverse sprekers, zoals Professor Smalhout, Scheherazade (van de Libelle) en schrijfster Greetje van den Berg hebben onze avonden leerzaam en plezierig ingevuld.’ Jannie Darwinkel-de Vries, lid van de commissie 50 jaar weet nog dat het heel normaal was om in de beginjaren tijdens de bondsavonden het breiwerk mee te nemen. ‘Zaten we te luisteren en te breien.' 'De lessen over het elektrisch koken door mevrouw Romeyn van de IJsselcentrale waren erg interessant. Net als tips over schoonheidsbehandelingen, dat was in die tijd iets nieuws. Het jaarlijkse uitje, de agrarische tour, was en is nu nog steeds een succes.' Op dit moment zijn er 530 afdelingen in Nederland met 46.000 leden. Tijd Meegaan met de tijd, dat is goed gelukt in die jaren. De vrouwen hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat de reflecterende nummerbordjes bij de woningen aan de buitenwegen staan. De reanimatiecursussen zijn in veel dorpen via hen opgezet. Er zijn handtekenacties gevoerd om fietspaden aan te laten leggen. Clementa: 'We volgden computercursus via de vereniging en leerden omgaan met de digitale camera. We hebben op dit moment een boeken-, wandel-, cultuur-, tuin-, bridge- en handwerkclub'. Het is en blijft echter moeilijk om bestuursleden te vinden, want de mensen hebben er geen tijd voor.’ Daar haakt mevrouw Blauw op in met een wijze spreuk: ‘Tijd kun je maken en breken'. tekst en foto: Greet Netjes