Junior Rangers ondersteunen Natuurwerkdag Kuinderbos

Hopweg 21, Bant -  De 35 vrijwillige arbeidsplaatsen in het Kuinderbos waren zaterdag tijdens de Natuurwerkdag in Bant wel allemaal bezet. Met dank aan de Junior Rangers van Nationaal Park Weerribben – Wieden.

Behalve de Rangers had een handjevol vrijwilligers zich aangemeld, waaronder drie middelbare schoolleerlingen die een maatschappelijke stage invulden. Ieder eerste zaterdag in november wordt landelijk de Natuurwerkdag georganiseerd. Het valt echter niet mee het publiek te motiveren belangeloos mee te helpen. ‘Drie jaar geleden konden we de Natuurwerkdag niet eens door laten gaan, omdat er geen aanmeldingen waren’, vertelde boswachter Bouwe Kooij over de werkzaamheden in het Kuinderbos. Helemaal belangeloos is deelname overigens niet, want iedereen die recreatief gebruik maakt van het bos is erbij gebaat dat het bos onderhouden wordt. De brugklasser Janniek van Wirdum was voor een maatschappelijke stage speciaal uit Hoofddorp naar het Kuinderbos gekomen. Hij werd bijgestaan door zijn opa uit Marknesse. Janniek moet drie maatschappelijke stages doorlopen. ‘Ik ben al bij een watersportvereniging geweest en ik ga nog naar een dierenopvang’. Hij vindt het werken in het bos ‘best wel leuk’, maar het is zijn roeping (nog) niet: ‘Ik word automonteur’.

Hulp

‘Wij doen veel samen met het onderwijs’, zei Kooij. Het mes snijdt dan aan twee kanten, educatie wordt vertaald in hulp. ‘En daar moeten wij het toch van hebben, nu Staatsbosbeheer zo gekort wordt op de rijksbijdrage.’ Vanuit de reclassering worden ook regelmatig mensen aan het werk gezet in het bos. ‘Soms met één-op-éénbegeleiding, maar vaak ook in groepen voor mensen die een taakstraf opgelegd hebben gekregen. Mensen zeggen wel eens: ‘Dat je daar mee werken wilt’, maar dan zeg ik: ‘Het kan jou ook overkomen.’ Men heeft een bepaald beeld van mensen die een taakstraf hebben, maar dat treft alle lagen van de bevolking. Er lopen hier ook hoogopgeleiden rond. Je kunt bijvoorbeeld bij een verkeersongeval betrokken raken, waarvan de schuld bij jou wordt neergelegd.’

Houtopslag

Zaterdag werd er door de Junior Rangers en andere vrijwilligers in korte tijd flink wat werk verzet. In drie groepen, die om de zoveel tijd van klus verruilden om het plezier erin te houden, werd zaterdag in korte tijd flink wat werk verzet. Eerder omgezaagd houtopslag werd in korte stukken gezaagd en tussen de bomen gesleept, waar het vanzelf weer een wordt met de natuur. Het wandelpad waarop de bomen zolang neergelegd waren, was amper weer begaanbaar toen twee passerende joggers het recreatieve nut van het bos onbedoeld onderstreepten. Een andere groep begon met het verwijderen van de elzenopslag langs de kikker- en paddenpoelen bij de Veenkuil. Nodig om het zonlicht en de zonnewarmte vrij spel te geven, maar ook nodig om het open karakter van het gebied te bewaren. Dat vergt onderhoud, ‘want over twee jaar staan die bomen hier weer zo hoog’, zei Kooij. Op een open plek in het bos dat normaliter voor het publiek niet vrij toegankelijk is, moesten snelgroeiende jonge boompjes en braamstruiken laag afgestoken worden. Een op het oog ondankbaar werkje, ‘maar komend voorjaar zal het resultaat duidelijk te zien zijn’, verzekerde Kooij. De ‘verboden’ plek is een vogelparadijs. Her en der zijn heuvels gecreëerd, overwoekert door braamstruiken. In de open ruimte wanen reeën zich veilig. De noeste werkers werden tussen de middag getrakteerd op pannenkoeken. Twee vrijwilligers hadden de hele ochtend staan bakken. In een mum van tijd waren de stapels verorberd. Zie ook de site van Nationaal Park Weerribben - Wieden: Natuurwerkdag voor Junior Rangers in Kuinderbos