Raad van State kijkt naar hoogspanningsleiding Noordoostpolder

N50, Ens - DEN HAAG/ENS – De Raad van State bekijkt op verzoek van enkele agrariërs uit Ens of de geplande aanleg van een ondergrondse hoogspanningsleiding moet worden aangepast.

De leiding is bedoeld om opgewekte energie van het toekomstige omstreden windmolenpark af te voeren naar verdeelstations.
Een van de bezwaarmakers, een verdelingsbedrijf voor aardappelen, is bang voor aantasting van de ondergrond. Die is juist bij veredelingsbedrijven van groot belang, omdat diverse rassen op gelijke grond moeten worden gekweekt. Bij het aanleggen van een leiding wordt de drainage veranderd op een deel van de grond en dan dreigt vernatting die funest is voor gewassen. Tijdens de zitting over de bezwaren, woensdag bij de Raad in Den Haag, bleek dat energieproducent Tennet wel een handreiking aan het bedrijf heeft gedaan. De leiding zal niet worden ingegraven, maar via een ondergrondse boring worden aangelegd. Maar die oplossing is volgens het bedrijf niet afdoende. De advocaat van het bedrijf pleitte voor verlegging van de leiding naar de andere zijde van de nabijgelegen N 50. De leiding zou dan daar langs kunnen lopen. Dat alternatief wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu echter weer afgewezen. Volgens het ministerie zal die leiding weer een probleem vormen voor de toekomstige verbreding van de N 50. Bovendien zullen dan meer landbouwpercelen worden doorsneden en dat probeert het ministerie juist zoveel mogelijk te voorkomen. Verder komt de leiding dan te dicht bij Schokland te liggen. Aantasting van dit Werelderfgoed moet zeker worden voorkomen. Maar het agrarische bedrijf vindt het verweer van de minister niet realistisch. Schokland ligt op drie kilometer afstand van de N50. En naast de N50 is voldoende ruimte voor de hoogspanningsleiding, omdat daar al een brede ruimte is gereserveerd voor de wegaanpassing. De voorzitter van de Raad vroeg zich ook af waarom de leiding niet grotendeels langs de weg kan komen. Dat gebeurt namelijk nu ook al voor een deel in het geplande leidingtracé. De uitspraak volgt binnen zes weken.