Polderhemel | aflevering 838

EMMELOORD - Polderhemel is de wekelijkse astronomische column van Emmeloorder René Elings. 

8 - 12 november 2011

Een nieuwe inventarisatie van meetgegevens van diverse Marssondes heeft aan het licht gebracht dat de omstandigheden aan de oppervlakte van Mars nooit lang genoeg gunstig zijn geweest om vorming van leven mogelijk te maken.

Droog en koud

In de afgelopen vier miljard jaar is het oppervlak van de rode planeet vrijwel steeds gortdroog en koud geweest. Dieper in de bodem liggen de temperaturen hoger en zijn de omstandigheden gunstiger. Als er naar leven op Mars moet worden gezocht dient dat dus dieper in de bodem te gebeuren, niet aan de oppervlakte. Het zal hoogstens om microscopisch kleine organismen kunnen gaan. De sporen die naar een waterrijk verleden verwijzen zijn hoogstwaarschijnlijk zeer oud. Mogelijk heeft Mars kort na zijn ontstaan vloeibaar water gekend, maar dat was snel verdwenen, te snel om ontwikkeling van grotere levensvormen mogelijk te maken. Daar waar kleimineralen door de sondes zijn gevonden, op slechts enkele locaties, zijn de kansen op het vinden van eenvoudig leven het grootst. Sommige gevonden kleimineralen vereisen voor hun vorming een temperatuur van 200 graden Celsius. Dat wijst er weer op dat ondergrondse omstandigheden door deze warmte lange tijd een stuk gunstiger waren dan die aan de oppervlakte.

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

MAAN – Onze wachter klimt snel aan de nachthemel. Het is op donderdag 10 november om 21.16 uur Volle Maan (sterrenbeeld Ram). Na deze dag neemt de schijngestalte af en verplaatst de maan zich naar de ochtendhemel. PLANETEN – Als het donker wordt staat Jupiter in het oosten en is verder vrijwel de gehele nacht waarneembaar als een zeer helder lichtpunt. Verder is na 00.15 uur ook Mars in het oostnoordoosten te zien rechts in sterrenbeeld Leeuw. Tegen het ochtendgloren staat Saturnus in het oosten. De geringde planeet is te vinden in sterrenbeeld Maagd. METEOREN – Vanuit sterrenbeeld Stier kunnen enkele trage oranje meteoren verschijnen, de Tauriden. Verder beginnen de eerste Leoniden (sterrenbeeld Leeuw) te verschijnen, zeer snelle meteoren. Volgende keer meer daarover. Meer info: R.P. Elings, tel. 0527-699142 / 06-51931417; e-mail:  rpelings@planet.nl  of fax 0842-114477.