Slogan Buitengewoon Noordoostpolder blijft overeind

EMMELOORD - De slogan Buitengewoon Noordoostpolder is het product van een ambtelijke werkgroep die zich bezighoudt met de promotie en acquisitie van Noordoostpolder. D66 vindt dat eigen inwoners en ondernemers in deze werkgroep hadden moeten participeren.

Met een motie ondersteunt door de VVD en ONS Noordoostpolder wilde de fractie donderdag in de raadsvergadering afdwingen dat het hele proces van planvorming opnieuw doorlopen wordt. Maar dan met een werkgroep waarin ook burgers en ondernemers vertegenwoordigd zijn. ‘Als we een dergelijk plan maken, dan moeten we de rijkdom uit de samenleving aanhoren’, zei fractievoorzitter Gaston Vilé. Hij vindt dat het college daarmee voorbijgaat aan haar eigen collegeprogramma.

Slogan

Burgemeester Aucke van der Werff bestreed dat er geen overleg is geweest over gebiedspromotie. Het was volgens hem hoog tijd dat de slogan er kwam en het vaststellen van een slogan behoort tot de bevoegdheid van het college. ‘Er wordt sinds 2002 gewerkt aan gebiedspromotie. Dat stuitte keer op keer op problemen waardoor er niets van de grond kwam. Wij hebben daarom een campagne opgestart waarvan deze slogan de eerste mijlpaal is.’ De slogan is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven. ‘We zijn keer op keer aangeklampt met het verzoek: ‘Kom met een slogan, want die willen we gebruiken voor onze promotie naar buiten toe’.

Jubileumjaar

De slogan wordt ook gebruikt voor het jubileumjaar 2012 waarin Noordoostpolder 70 jaar droog en 50 jaar gemeente is: Buitengewoon Noordoostpolder 70/50. ‘Dat hebben we overlegd met StEP en zij kunnen zich daarin vinden.’ Verder heeft de gemeente een woonwensenonderzoek onder ruim 1.300 inwoners gehouden. ‘Zij hebben de ingrediënten aangedragen voor gebiedspromotie. We kunnen stellen dat gebiedspromotie op een heel brede basis gestoeld is.’ Van opnieuw beginnen kan dus volgens Van der Werff geen sprake zijn.  D66 liet die opdracht vallen, maar wilde wel overeind houden dat de werkgroep promotie en acquisitie onmiddellijk wordt uitgebreid met inwoners en plaatselijke ondernemers. Niet nodig, vond Van der Werff: ‘U wordt op uw wenken bediend met het Noordoostpolder Lab. Dat krijgt namelijk zodanig gestalte dat inwoners daarin ook kunnen participeren’. Hierop trok D66 de hele motie in.