Lesbrief over afval voor scholen Noordoostpolder en Urk

De Ark, Espel - , het centrum voor natuur- en milieu educatie Noordoostpolder heeft een lespakket samengesteld over afval.

De lesbrief is samengesteld in opdracht van afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad en in samenwerking met IVN consulentschap Flevoland. De lesbrief is gratis beschikbaar voor alle basisscholen in Noordoostpolder en Urk en heeft als titel meegekregen ‘Afval? Zo verwerkt!’. Afvalverwerkingsbedrijf het Friese pad heeft jarenlang afval uit Noordoostpolder en Urk ‘verwerkt’, toen betekende dat nog onder gecontroleerde omstandigheden storten. De oude stortplaats is inmiddels niet meer in gebruik maar is afgedekt met speciale materialen en doet tegenwoordig dienst als golfbaan. Op die manier heeft de oude vuilstort toch nog een nuttige bestemming gekregen. Tegenwoordig is het storten van afval niet meer toegestaan, het beleid is erop gericht dat zoveel als mogelijk afval wordt herbestemd, of wel gerecycled. Het afval dat dan nog overblijft moet onder gecontroleerde omstandigheden worden verbrand in grote moderne verbrandingsovens, de warmte die daarbij vrijkomt wordt ook weer nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming van bedrijven. Het lespakket, opgesteld door NME is een ‘geschenk’ van het afvalverwerkingsbedrijf aan de jonge generatie van Urk en Noordoostpolder. Het bedrijf wil hiermee een bijdrage leveren aan bewust en verantwoord omgaan met afval. Eerste lesbrief Op vrijdagmiddag 11 november werd de eerste lesbrief door Noortje Broekhuis van het NME overhandigd aan de kinderen van oecumenische basisschool de Ark in Espel. 'Op de Ark wordt al veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt van de leskisten die door het NME zijn samengesteld en deze lesbrief vormt een welkome aanvulling', aldus Tineke Bruin, directeur van de Ark. Om te illustreren wat je allemaal met afval kunt doen hadden de kinderen oude emmertjes, lege potten, blikken en flessen bij zich. Onder leiding van twee docenten van het Muzisch centrum, Harvey en Susan, lieten ze horen hoe je met ‘rommel’ toch ‘ritme’ en met een gitaar erbij zelfs ‘muziek’ kunt maken. Het nu beschikbare lesmateriaal is bedoeld voor de bovenbouw van de basisscholen en is interactief van opzet met een aantal praktische opdrachten en uitdagingen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Basisscholen kunnen de lesbrief aanvragen bij het Centrum voor natuur- en milieu educatie Noordoostpolder in Emmeloord www.nme-nop.nl. Tekst en foto: Kitty Hogeveen