Invoering ’schokker’ is geen 1 aprilgrap

gemeentehuis, emmeloord - ’Is het een 1 aprilgrap?’ CDA-fractievoorzitter Hero Torenbeek toonde zich donderdag niet enthousiast over het plan van ChristenUnie/SGP voor de invoering van een lokale munteenheid, de schokker. VVD-raadslid Willem Keur wilde graag weten wat de bedenkers nu precies van plan zijn en burgemeester Aucke van der Werff zei: ’Het idee oogt sympathiek, maar lokaal geld is ook een vorm van protectionisme. Je kunt je afvragen of het mensen van buiten afstoot.’

De indieners besloten na alle reacties om hun motie niet in stemming te brengen. Toch zei Jan Visser dat het wel degelijk serieus bedoeld is. Volgens Visser is het niet de bedoeling om de euro af te schaffen en van de Noordoostpolder een vrijstaat te maken. Hij wees erop dat er in Duitsland 28 regio’s zijn met lokaal geld. Visser meende dat de invoering van de ’schokker’ allerlei mogelijkheden biedt: kortingen voor mensen die bij plaatselijke winkeliers kopen, geld aan goede doelen geven of lokale geldstromen op gang brengen. In de ogen van ChristenUnie-SGP moet de gemeente het niet zelf ontwikkelen: ’Het college zou in gesprek kunnen met winkeliers om te kijken of er draagvlak is.’