Bruggen Noordoostpolder in winter op afroep open

Bruggen - NOORDOOSTPOLDER - De beweegbare bruggen in beheer bij de gemeente Noordoostpolder worden van 1 december 2011 tot 1 april 2012 slechts op afroep bediend binnen de geldende bedieningstijden.

Een verzoek hiertoe moet minimaal 2 uur van tevoren worden ingediend via telefoonnummer 06 48 13 46 95. Het gaat om de Nagelerburg en De Overstap over de Urkervaart, de Marknesserbrug over de Lemstervaart en de Kamperbrug over de Zwolsevaart in Emmeloord en de Kadoelerbrug bij de Kadoelerkeersluis over het Vollenhoverkanaal.