Stichting Urker Botter koopt de Botterschuur van de gemeente Urk

Botterschuur - De gemeente Urk verkoopt Botterschuur aan Wijk 1-21 die in maart dit jaar werd aangekocht van de familie Hakvoort door aan de Stichting Urker Botter. Maandag is de ver-/aankoop notarieel bekrachtigd.

In 2010 heeft de Stichting Urker Botter in samenwerking met de gemeente Urk het projectplan ‘Cultuur in de Botterschuur' ingediend bij de provincie Flevoland voor een LEADER-subsidie. Begin 2011 is daarop een positief advies ontvangen van de Provincie. De ondergrond blijft in eigendom van de gemeente Urk. De gemeente werkt samen met stichting Urker Botter om de schuur compleet te renoveren. Deze aankoop is een mijlpaal in genoemd project . Na de overdracht wordt een start gemaakt met de renovatie van het pand. De schuur wordt gesloopt en herbouwd in de stijl van begin 20e eeuw. Ook het aangrenzende woonhuis wordt teruggebracht in de voormalige stijl van het woonhuis. Als alles volgens planning verloopt is het project medio 2012 gereed zijn. Met de aankoop en renovatie van de botterschuur is ook weer een belangrijke stap gezet in het project 'Opwaardering van het havengebied'.'