Subsidie voor project ‘Dorpswinkel' Espel

Espel - ESPEL – Dorpsbelang Espel krijgt 10.000,- euro van de gemeente voor het project ‘Dorpswinkel'. Dit vanwege de inzet van de vereniging om de leefbaarheid van het dorp verbeteren.

‘Ik steek de vlag uit als er meer dorpen zijn die een uitzonderlijk initiatief tonen', zegt wethouder Wouter Ruifrok. Niet dat de gemeente een subsidiepotje heeft om initiatieven te belonen die de leefbaarheid moeten verhogen. ‘Het moet wel heel uitzonderlijk zijn', vindt Ruifrok. Dat geldt voor de inzet die Dorpsbelang Espel heeft getoond om weer een supermarkt in het dorp te krijgen. ‘We zijn bijzonder tevreden dat dit dorpsbelang gelukt is.'
Als blijk van waardering verstrekt het college incidentele subsidie. ‘We sponsoren niet de winkel. Dit geld gaat naar Dorpsbelang, om de kosten te compenseren die in het voortraject gemaakt zijn. Espel is in het najaar van 2009 gestart met het project ‘Dorpswinkel. Reden hiervoor was dat de leefbaarheid in Espel achteruit was gegaan door de sluiting van de plaatselijke supermarkt. Dorpsbelang Espel bemerkte gedurende de acht jaar na de sluiting dat oudere bewoners vertrokken naar Emmeloord, jongeren het voorzieningenniveau als laag bestempelden en zich ook niet in Espel vestigden. Hierdoor ontstond leegstand van woningen en een trage ontwikkeling van het uitbreidingsgebied Espel West. Met dit project wil dorpsbelang Espel het tij keren. Een dorpssupermarkt is van groot belang voor het aantrekkelijk houden van het platteland als leefomgeving. Espel heeft haar eigen bewoners gemobiliseerd en verbonden aan het project. IGW heeft meegedacht en samengewerkt. Naast dorpsbelang Espel zijn er vier stakeholders in het project. Dit zijn het multifunctioneel centrum 't Mozaïek, de ondernemersvereniging Espel, woningbouwvereniging Mercatus en gemeente Noordoostpolder.