Stadsganzen Emmeloord blijven aan Kuinderweg

Emmeloord - Een hekwerk van 600 meter en iedere dag bijvoeren. Dat moet de ganzen die naar de rand van Emmeloord langs de Kuinderweg zijn gebracht op hun stek houden.

Medewerkers van gemeente Noordoostpolder hebben de 'harde toezegging' gedaan en 'ganzenhoeder' John Hofman is er gerust op. De ganzen terug naar hun oude stek in het centrum van Emmeloord is uitgesloten. Hier ligt een raadsbesluit aan ten grondslag, genomen omdat de dieren overlast veroorzaakten. Hoffman zag vorige week niets liever dan dat de dieren teruggeplaatst werden. De opzet om ze op het grasveldje achter het water van de Kuinderweg te houden, leek niet geslaagd leek te zijn. Volgens Hoffman heerste er teveel onrust in de groep en gingen de dieren zwerven om voedsel te vinden. Deze week na overleg met de heren Taal en Bakker van openbare werken, is Hoffman veel optimistischer over het welbevinden van zijn ganzen. 'Ze worden nu iedere dag bijgevoerd en je ziet dat het veel beter met ze gaat. Ze poetsen zichzelf weer en zijn niet bang meer.' Hoffman is zelf degene die de dieren dagelijks voert. 'Ik heb toestemming om er naartoe te rijden. De gemeente voorziet in voer en kan ik een keer niet dan wordt het bijvoeren door mensen van de gemeente gedaan.' Daarnaast hebben de gemeente3medewerkers toegezegd een hekwerk van 600 meter te plaatsen, zodat de ganzen niet meer de Kuinderweg oversteken. 'Wat mij betreft mag dat hek ook wat minder lang, maar het mag kennelijk wat kosten. Aan de andere kant heeft het heen-en-weer gesleep met de ganzen ook geld gekost. Het is hoog tijd dat er nu een structurele oplossing komt.' Hoffman heeft er alle vertrouwen in dat de beloftes worden nagekomen.