Oplossing Poldertoren laat nog op zich wachten

de deel, emmeloord - De VVD en de PU hebben maandag burgemeester Aucke van der Werff nog eens aan de tand gevoeld over het financiële debacle van de Poldertoren. ‘Ik vind het teleurstellend lang duren’, zei VVD-raadslid Wim Keur.

Keur wees erop dat het college in juni heeft toegezegd dat er onderzoek zou worden gedaan naar hoe de exploitatie van de Poldertoren kan worden verbeterd: ‘Waar koersen we op af?’ ‘Er wordt op dit moment hard aan gewerkt', antwoordde de burgemeester, 'Er worden twee scenario’s uitgewerkt: commerciële verhuur en verkoop.’ Van der Werff kondigde aan dat de resultaten van dit onderzoek in februari of maart aan de raad worden voorgelegd. Nieuw Land Keur en PU-fractievoorzitter Wiemer Haagsma verwonderden zich erover, dat Nieuw Land Erfgoedcentrum weer een jaar lang gratis een verdieping in de Poldertoren krijgt. Dit kost de gemeente 30.000 euro. De burgemeester kon hen enigszins geruststellen door te vertellen dat dit over 2011 ging. De aanvraag over dit jaar was weliswaar te laat ingediend, maar B en W hebben met de hand over het hart gestreken. Volgens Van der Werff heeft Nieuw Land wel te horen gekregen dat deze regeling niet automatisch doorgaat in 2012. Dit is afhankelijk van de keuzes die de raad in februari of maart gaat maken.