Snabilié uit Marknesse in 50PLUS Flevoland

ALMERE -  Roy Snabilié uit Marknesse is bestuurslid van de Flevolandse afdeling 50PLUS.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst heeft landelijk 50PLUS voorzitter Jan Nagel zaterdag de officiële Flevolandse afdeling van de partij geïnstalleerd. 50PLUS dat sinds de laatste verkiezingen al in Provinciale Staten vertegenwoordigd is, gaat via de nieuwe afdeling een ledenorganisatie opbouwen om straks voorbereid te zijn op deelname aan volgende verkiezingen zoals voor de Tweede Kamer. De Almeerder Frits van der Pluijm werd met grote meerderheid tot voorzitter gekozen. Hij wordt bijgestaan door de ook gekozen bestuursleden, Martin van Gils (Lelystad), Cees Heerooms (Almere) Johan de Leeuw (Almere) en Roy Snabilié (Marknesse). Van der Pluijm benadrukte dat hij via zijn netwerken de positie van 50PLUSwil versterken en samenwerking met gelijkgezinden op regionaal en plaatselijk niveau te zoeken. Hij sloot daarmee aan op het betoog van Jan Nagel, lid van de Eerste Kamer die benadrukte dat 50 PLUS opkomen voor de koopkracht van ouderen en werkgelegenheid voor 50plussers als haar speerpunten ziet. '50PLUS wil wat betekenen voor alle mensen en de ouderen in het bijzonder', zegt Snabilié over zijn motivatie om in het bestuur plaats te nemen. 'Samen met Johan de Jong zijn wij de enige leden in Marknesse. Verder heeft niemand in de Noordoostpolder te kennen gegeven lid te zijn of enige affiniteit te hebben met 50PLUS.' 'Ik voel mij geroepen om 50plus meer bekend te laten worden in de Noordoostpolder en wil me voor de mensen van deze gemeente en voor het dorp Marknesse in zetten.' Roy Snabilié is te bereiken via roysnabilie@gmail.com