College Noordoostpolder wacht 'Schwung' af

Emmeloord - Rijkswaterstaat (RWS) wil geen onderzoek doen naar eventuele geluidsoverschrijding van de A6 in de Zuidert in Emmeloord. Dat zei Leo Voorberg (CU-SGP) vorige week in commissie Woonomgeving.

'Rijkswaterstaat is wel bereid haar rol in een gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst toe te lichten. Wil het college zo', bijeenkomst organiseren?', vroeg Voorberg. Hij vroeg tevens of het wellicht mogelijk is een geluidswal te creëren van grond die vrijkomt bij de aanleg van verbreding van de N50 of van de aanleg van de Wellerwaard. Johan Goos (CDA) merkte op dat RWS alleen maatregelen neemt als een weg veranderd wordt. Dat geldt volgens hem ook voor de A6 ter hoogte van de Zuidert. 'De weg is daar verbreed van één naar twee invoegstroken.' Wethouder Andries Poppe betwijfelde of daar nog op gereageerd kan worden. 'Dat was vorig jaar', zei Goos. Poppe wil overigens pas een informatiebijeenkomst beleggen na 'gewijzigde wettelijke regelgeving'. Op het ogenblik wordt gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Schwung heeft volgens Voorberg echter te weinig 'schwung'. 'Wetswijziging duurt lang. Wij hebben onze eigen geluidsnorm. Laten we daar naar kijken.'