GroenLinks: maak van braakliggende terreinen Emmelhage moestuin

Emmeloord - De GroenLinks-fractie deed in de commissie Woonomgeving de suggestie van de braakliggende terreinen in Emmelhage moestuinen te maken.

'Je ziet dat moestuinen steeds meer in een dorp in plaats van aan de rand komen te liggen', begon Hylke Hekkenberg. 'Buurtmoestuinen kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de sociale cultuur.' 'Geef de nog niet verkochte kavels in bruikleen aan de bewoners.' Als bijkomend voordeel noemde hij: 'Het is mogelijk een beperking in de kosten van groenonderhoud.' Wethouder Wouter Ruifrok reageerde dat de braakliggende terreinen inderdaad een probleem vormen. 'We zoeken naar een tijdelijke andere bestemming en kijken daarbij naar mogelijkheden binnen de buurt.' Het college denkt echter niet direct aan moestuinen. 'Een moestuin is inderdaad een bindmiddel, maar op de bestaande complexen is ook nog een redelijk aantal meters beschikbaar.' De keuze is echter aan de bewoners. 'Als een moestuin de wens van de bewoners is, dan kan dat.'