PU en VVD willen Schokkererf meteen slopen

Nagele - Wat de Politieke Unie en de VVD betreft kan het Schokkererf beter meteen afgebroken worden, dan dat er eerst nog eens voor 13.000 euro aan verspijkerd wordt.

'We weten nog niet wat we ermee willen, maar als we het leeg laten staan breek het zichzelf af', zei wethouder Wouter Ruifrok. Het college wil Schokkererf beschikbaar stellen aan de creatieve sector. De voorkeur gaat uit naar één of meerdere kleine bedrijven die een aanzuigende werking hebben. 'Het gebouw moet zichzelf opbrengen. Wij maken het alleen wind- en waterdicht. Het is de bedoeling dat de kachel er weer brandt. Te zijner tijd nemen we een beslissing over de locatie.' Volgens Wiemer Haagsma (PU) hoeft het geen drie tot vijf jaar te duren om die beslissing te nemen. 'Niet pappen en nathouden. Het gebouw is al zover afgegleden dat het afgebroken kan worden.' Daar is het college echter nog niet aan toe. 'Wij vinden dat het een schakel kan vormen in de ontwikkeling van Nagele.' Theo Jorna (VVD) wierp tegen: 'U bouwt niet voor leegstand, maar gaat wel investeren in mogelijke afbraak.' De PU kondigde aan met een motie of amendement te komen in de raadsvergadering.