In beleid arbeidsmigranten niet voorbijgaan aan sociale aspecten

EMMELOORD - De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft donderdagavond ingestemd met de startnotitie ‘arbeidsmigranten’. In het eerste kwartaal van 2012 wordt gewerkt aan een concept beleidsnotitie.

Vanwege de toename van arbeidsmigranten stelt de gemeente Noordoostpolder beleid op ten aanzien van huisvesting. De grondhouding van de gemeente is dat arbeidsmigranten nodig en welkom zijn. In de commissievergadering drongen vrijwel alle fracties er op aan niet alleen beleid te maken op huisvesting, maar ook niet voorbij te gaan aan de sociale aspecten. Het college heeft hiermee ingestemd.