Aandacht voor erfbeplanting in winter

Ens - De winterperiode is bij uitstek de tijd om de aandacht te richten op de erfbeplanting. De bladeren zijn gevallen, het silhouet van bomen en struiken is duidelijk zichtbaar. Een goed moment om de bestaande singel eens kritisch te bekijken. Staan die grote bomen niet te dicht op elkaar of zijn de struiken niet uit hun krachten gegroeid?

Zijn de sloten nog goed bereikbaar voor het jaarlijkse onderhoud? Een advies van Landschapsbeheer kan veel tijd besparen bij de uitvoering van het onderhoud. Tijdens het werk hoeft niet meer gewikt en gewogen te worden welke boom of struik het beste kan wijken om ruimte te maken voor de verdere ontwikkeling van de singel. In overleg met de eigenaar blest (merkt) een medewerker van Landschapsbeheer de bomen en struiken die gerooid moeten worden. De eigenaar kan vervolgens zelf met zaag en takkenschaar aan de slag of het werk door een bedrijf laten uitvoeren. Begin maart is de ideale periode om nieuwe bomen en struiken op het erf aan te planten. Voor aanvullende beplanting in de singel of voor een compleet nieuw singeldeel vanwege erfuitbreiding maakt Landschapsbeheer een op maat uitgewerkt beplantingsplan. Deelnemers betalen hiervoor geen advieskosten. Daarnaast is er een maximale bijdrage vastgesteld voor de uitvoering van het onderhoudswerk of de aanplant van nieuwe singels. Een combinatie van onderhoud en aanplant is ook mogelijk. Deze regeling staat ook open voor particulier bewoonde erven. Voor meer informatie: www.landschapsbeheer.net Deelnemers kunnen zich per mail aanmelden: veen@landschapsbeheer.net of per tel. 0320-294939.