Voedselbank Noordoostpolder kan weer jaar vooruit

Emmeloord - EMMELOORD - De PvdA en CDA hebben met steun van de CU-SGP, GroenLinks, ONS, PU en de VVD in de raadsvergadering een motie erdoor gekregen om de Voedselbank extra te ondersteunen. Dit omdat het college vanwege de bezuinigingen geen gevraagde subsidie van 6.500 euro in huisvestingskosten wil toekennen.

In de motie wordt om een extra subsidie van 3.500 euro verzocht bovenop de waarderingssubsidie van 3.000 euro. Voorwaarde is wel dat de Voedselbank op zoek gaat naar geldschieters om de huisvesting aan Nijenbeek in Emmeloord te betalen. Dat was twee jaar geleden al toegezegd, maar het was er volgens Kramer wegens tijdgebrek nog steeds niet van gekomen. ‘Er moet nu echter adhoc wel iets gebeuren om de Voedselbank te helpen', aldus Kramer. Subsidieverstrekking Wethouder Hennie Bogaards vindt dat de Voedselbank na vijf jaar wel zelfvoorzienend mag zijn. Ze wees op andere vrijwilligersinitiatieven zoals het Glazen Huis en de stichtingen Present, Leergeld en Helpende Hand die het ook zonder subsidies stellen. ‘Wat als zij volgend jaar bij u aankloppen, omdat ze niet rondkomen? Deze initiatieven worden gedragen door burgers en ondernemers. Dat is de kracht van onze samenleving. U doet dat teniet door blijvend te subsidiëren.' De wethouder stelde voor om volgend jaar de discussie aan te gaan over alle subsidies. ‘Welke organisaties wilt u subsidiëren? We moeten daar een rechte lijn in kunnen trekken.' Berthoo Lammers (ONS) complimenteerde de wethouder met wat hij zag als een move naar rechts. ‘De Politieke Unie, VVD en ONS hebben in juni al het verzoek gedaan kritisch te kijken naar de subsidieverstrekking.'