Beslissing Sociale Structuurvisie voor Gemeente Noordoostpolder in januari

EMMELOORD - Over de Sociale Structuurvisie neemt de gemeenteraad op 26 januari een beslissing. De visie beschrijft wat ervoor nodig is om van de Gemeente Noordoostpolder een gemeente te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

De Sociale Structuurvisie gaat uit van de cultuur binnen Noordoostpolder, waarbij eigen initiatief, zelf organiseren en zelf oplossen centraal staan, samen met anderen. In de Sociale Structuurvisie staan de rollen van de gemeente beschreven, de rollen van het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de inwoners. De uitwerking van deze koers binnen de verschillende beleidsvelden leidt tot een toekomstbestendig sociaal en vitaal Noordoostpolder. Hennie Bogaards, van het CDA: "Deze visie beschrijft hoe de gemeente haar beleid in het sociale domein voor de komende vijftien jaar richting geeft en wat zij hierin nodig heeft van de inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven. De sociale conditie van de Noordoostpolder vind ik een groot goed. Het is onze opdracht om die te behouden waar nodig en uit te breiden waar mogelijk. De Sociale Structuurvisie maakt dit mogelijk."