Carbid regels voor oudjaarsavond

NOORDOOSTPOLDER - Binnen de bebouwde kommen zijn de volgende plaatsen aangewezen waar met carbid mag worden geschoten. Dit mag op 31 december 2010 vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2011 02.00 uur.

Bant:                       Braakliggend terrein aan de Tweeschaar. Creil:                       Trainingsveld aan de Galamalaan. Emmeloord:      Trapveld sportvelden in Emmeloord-west (achter tennishal). Emmeloord:      Wijkpark De Zuidert (gebied achter Stavorenstraat en Ossenzijlstraat). Ens:                          Centrum (tussen 24.00 en 01.00 uur); Ensyfairterrein aan de Gillotstraat. Espel:                      Oefenveld voetbalvereniging. Kraggenburg:    Oefenveld voetbalvereniging. Luttelgeest:       Oefenveld voetbalvereniging aan de Amazonestraat tussen de Bosfluiter en de tennisbaan. Marknesse:        Breestraat. Nagele:                  Oefenveld voetbalvereniging. Rutten:                 Oefenveld voetbalvereniging. Tollebeek:          Perceel openbaar groen langs de Urkerweg tussen de PKN-kerk en het Essentgebouwtje.   Buiten de bebouwde kommen mag ook op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur met carbid worden geschoten.   Vanaf 2010 gelden de volgende aanvullende regels:
  • De melkbussen mogen een maximale inhoud hebben van 50 liter.
  • Het deksel van de melkbus/het voorwerp moet door middel van een touw of  ketting daaraan verbonden zijn.