Geschiedenis NH-kerk 'De Zaaier' Ens in boekvorm

Ens - Met heerlijke pretogen vertelt Kees Caljé , 86 jaar jong, over de geschiedenis van ‘zijn’ Nederlands Hervormde Kerk in Ens. De goedkeurende blikken van zijn vrouw verraden dat hij het verhaal weergeeft zoals het in werkelijkheid is geweest.

Sinds 2006 is het prachtige hervormde kerkje op het Kerkplein in Ens niet meer in gebruik als godshuis. In dat jaar kwam er na 53 jaar een eind aan de zondagse gang van vele Ensenaren naar hun kerk ‘De Zaaier’. Door velen, vooral de oudere geloofsgenoten, is met pijn in het hart afscheid genomen van de o zo vertrouwde plek. Velen waren er getrouwd, hadden er hun kinderen laten dopen, de uitvaart van hun ouders meegemaakt. De gedachte van dominee Cornelissen en Job Koldewij om een herinneringsboekje het licht te laten zien, is logisch en vanzelfsprekend. Optekenen Kees Caljé  was zelf 35 jaar kerkenraadslid. Hij werd benaderd na de sluiting in 2006 door beide heren om de historie van de kerk die voor zo veel doeleinden is gebruikt, niet verloren te laten gaan. Kees is begonnen zijn verhaal op te schrijven. Met de pen! Inmiddels gebruikt hij de laptop alsof hij nooit anders heeft gedaan. Heel veel herinneringen van mensen van het eerste uur waren nog te achterhalen. Bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor de zondagschool, de initiatiefnemers van de vrouwenvereniging, Jannie de Lange die met hart en ziel het jeugdwerk mede heeft uitgevoerd. Zij waren bereid om hun belevingen in te spreken op band. Job Koldewij heeft hun woorden omgezet in geschreven tekst. Kees heeft het eerste begin niet meegemaakt. Hij kwam in 1950 met zijn ouders naar de Noordoostpolder. Drie jaar Indië had hij al achter de rug. De familie Caljé kwam vanuit het Zeeuwse te wonen aan de Zwijnsweg. Ook de ouders van Kees’ vrouw hadden een boerderij aan de weg. 'Ik heb geen fietsbanden versleten om mijn verloofde te ontmoeten', merkt Kees op! Samen hebben zij veel lief beleefd in de ‘Zaaier’. Na het afstoten van de noodkerk in 1953 kon de stijlvolle maar eenvoudige ‘Zaaier’ in gebruik genomen worden. De installatie -liturgie heeft Kees bewaard. Nieuwsgierigen onder ons vinden het geschrift terug in het boekje. Volkswagen Een fraaie anekdote die Kees vertelt, is niet opgetekend. Zo omstreeks de begin jaren 60 had de gemeente dominee Visser. Op zijn brommertje ging hij de gemeenteleden bezoeken, weer of geen weer. Vele lidmaten hadden met hem te doen. In het grootste geheim heeft men een inzamelingsactie georganiseerd. Men kreeg het voor elkaar om  een Volkswagen voor dominee te kopen. Deze is splinternieuw tot voor de preekstoel gereden tijdens een dienst. Dat dominee Visser met stomheid geslagen was en leek op de dominee Van Urk die zijn preek was vergeten, zal niemand verbazen! 'Hele bende vrouwen' Tenslotte wil Kees toch echt nog kwijt en zijn vrouw beaamt het met nadruk, dat het ‘die hele bende vrouwen bij elkaar’ is geweest die de grootste rol in de Hervormde Kerk heeft gespeeld. 'De Vrouwenvereniging organiseerde als eerste de bazaar,  zorgde in de Adventstijd voor het kerstspel met echte engelenzang, bleven volop actief in de Enser samenleving nadat het kerkelijk werk erop zat.' En de mannen? Volgens Kees alleen maar in de kerkenraad. Kees Caljé wil graag vermeld hebben dat het dominee Bloemendaal is geweest die een grote rol op zich nam om het samengaan tot de federatie van kerken Ens te bevorderen. 'Hij toonde zich een man van alle partijen.' ]Nu het kerkje ‘woonhuis’ is geworden, vinden Kees en zijn vrouw het heerlijk dat de bewoners de kerkzaal geregeld openstellen tijdens evenementen in Ens. Natuurlijk hebben Kees en zijn vrouw weer heel erg genoten van het orgelspel tijdens de kerstmarkt in hun kerk. Wie het boekje ‘Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk te Ens wil aanschaffen, kan een mail sturen naar 8307bb23@hetnet.nl  Bestellen kan tot 28 januari 2012. tekst en foto: Hester Kuper