Subsidie voor Sculpturen in Waterloopbos: Rites de Passage

Kraggenburg - Stichting Rerun Producties krijgt een incidentele subsidie van euro 10.000 van de gemeente Noordoostpolder voor het kunstproject Rites de Passage. Dit project beoogt verbanden te leggen tussen het ingrijpen van de mens in de natuur , het verdwijnen van de oude voor een nieuwe wereld en de mogelijkheden die daaruit ontstaan. Er doen twaalf beeldend kunstenaars aan mee. De expositie van de gemaakte sculpturen in het Waterloopbos is gedurende zes maanden gratis toegankelijk. Behalve de expositie, worden ook workshops voor jongeren en nieuwe Nederlanders georganiseerd. Stichting Rerun Producties is een non-profit organisatie die sinds 1988 maatschappelijke, culturele en sociale thema's aansnijdt met publicaties, documentaires en het organiseren van verschillende (kunst)projecten.