WOZ-waarde moet openbaar worden

Emmeloord - DEN HAAG - Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen, wordt het voor huizenbezitters makkelijker om inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning.

‘Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat valt, abracadabra. Door hen de mogelijkheid te bieden WOZ-waardes van andere huizen op te vragen, in combinatie met het nieuwe taxatieverslag, hoop ik de acceptatie van deze waarde te vergroten’, motiveert Weekers zijn voorstel. Nu is de WOZ-waarde van andere dan het eigen huis slechts onder zeer strikte voorwaarden openbaar. Door die restricties op te heffen, kunnen burgers meer inzicht krijgen in de totstandkoming van deze waarde. Vanaf 2012 maken gemeentes daarnaast gebruik van het zogeheten taxatieverslag nieuwe stijl, waardoor huizenbezitters beter inzicht krijgen in de opbouw van de taxatie. Bestuurlijk overleg Het voornemen om de WOZ-waarde openbaar te maken vloeit voort uit recentelijk bestuurlijk overleg hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer. De gemeente stelt de waarde vast van alle onroerende zaken en hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde bijvoorbeeld het eigen woningforfait. De waterschappen gebruiken de WOZ-waar­de als heffingsmaatstaf voor de watersysteemheffing. Het wetsvoorstel om de WOZ-waarde openbaar te maken wordt met het oog op privacyaspecten nog voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.