Blijvende aandacht voor recreatieve routes

EMMELOORD - Dat de provincie voornemens is geen subsidie meer toe te kennen aan recreatieve fiets- en wandelpaden, heeft geen effect op de ontwikkelingen rond het Pionierspad en de driehoek Urk - Schokland - Nagele.

Dat zei wethouder Andries Poppe in de commissie samenlevingszaken op vragen van GroenLinks. ‘We zullen er uiteraard krachtig op aandringen de subsidie overeind te houden, maar laten ons niet teveel gelegen liggen aan het beleid van de provincie. We gaan onze eigen wensen volop aanpakken.’ Judo Bakker informeerde naar het samen optrekken met gemeente Steenwijkerland dat diverse routes met elkaar wil verbinden. Poppe reageerde dat er in dat opzicht een actieve samenwerking is tussen beide gemeenten. ‘We zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van twee fiets- en wandelroutes, één ter hoogte van het Kuinderbos en één ter hoogte van Voorsterbos.’ Verder wees de wethouder naar de plaatselijke VVV die onder meer de fietsknooppuntenroute actueel houdt. De vereniging heeft bovendien haar vernieuwde website afgestemd heeft op de gebiedspromotie van de gemeente.