Marktkooplui niet onverdeeld over locatie markt

Emmeloord - Teun Nijdam (PVVP) vroeg maandagavond in het vragenhalfuur van de commissievergaderingen of het college eraan mee wil werken de weekmarkt weer op ‘de oude plek’ terug te krijgen.

Volgens eigen onderzoek van de fractie zouden ‘veel’ marktkooplui ontevreden zijn over de plaatsen op het Kettingplein, met name door de tweedeling van de locatie. De markt is onlangs onderdeel geworden van de portefeuille van wethouder Hans Wijnants. Hij moet nog een eerste gesprek hebben met de marktcommissie. ,,Daar zal het ongetwijfeld op de agenda staan’’, aldus de wethouder. Hij voegde toe dat de vraag eigenlijk thuishoort in het openplanproces over De Deel. Tjitske Hoekstra (SP) deelde mee dat haar fractie eveneens marktkooplui had bevraagd over de locatie. ,,Zeventien hebben gezegd graag te willen blijven op het Kettingplein en elf zouden terug willen naar De Deel.