Drie ton provinciale subsidie voor rijksmonument op Urk

Urk - Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is bereid onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten om bij te dragen aan de restauratie van de voormalige bakkerij Brouwer op Urk.

Deze oude bakkerij met bakkerswinkel en lunchroom bevindt zich op dit moment in een deplorabele staat. De huidige eigenaar heeft het plan opgevat de oude functie van lunchroom in oude glorie te herstellen. GS wil bijna drie ton bijdragen. 225.000 euro kan worden toegekend op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland en bijna 64.000 euro op grond van de Verordening Stedelijke Vernieuwing.