Buurthuis 'De Brulboei' dupe van internetfraude

Emmeloord - Buurthuis De Brulboei in De Zuidert in Emmeloord bestaat 30 jaar. Reden voor een feestje, ware het niet dat internetfraudeurs de bankrekening hebben geplunderd.

Het bestuur van De Brulboei heeft aangifte gedaan van de fraude. Over de hoogte van het ontvreemde bedrag mag hangende het onderzoek niets gezegd worden. Het geld dat het buurthuis in kas had, was 'verdiend' aan consumpties en verhuur. Het buurthuis is geen vereniging en ontvangt dus ook geen contributie. Mogelijk dat er nog iets van het gestolen geld vergoed wordt, maar het geplande jubileumfeest op 20 juni kan in ieder geval niet doorgaan, ,,omdat er geen budget meer over is'', meldt voorzitter Ellen Mintjes. Voor een verloting tijdens het jubileumfeest had De Brulboei al wel gesponsorde artikelen ontvangen. ,,Maar dat is niet voor niets geweest'', aldus Mintjes, ,,die bewaren we voor de Burendag op 26 september''.