College Zuiderzeeland zoekt meer contact met samenleving

Lelystad - Het nieuwe college van Waterschap Zuiderzeeland zoekt de komende regeerperiode actief contact met de samenleving, blijkt uit haar bestuursprogramma.

Het nieuw gekozen bestuur wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Waterschap Zuiderzeeland en de komende bestuursperiode actief met de samenleving in contact zijn. Het bestuur wil dat helder is wat de samenleving van het waterschap kan verwachten en zet zich er voor in dat iedere inwoner het belang van goed waterbeheer inziet. Tijdens de Algemene Vergadering is dinsdag het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat naast Dijkgraaf Hetty Klavers uit: Jan Nieuwenhuis van de fractie Water, Wonen en Natuur (mede gesteund door de fractie Natuurterreinen), Lida Schelwald-van der Kley namens de samenwerkende fracties CDA, ChristenUnie en SGP, Camiel Maenhout van de fractie Bedrijven en Ton Leijten namens de combinatie Werk aan Water en Ongebouwd. Jaap Naaktgeboren neemt afscheid als heemraad van Waterschap Zuiderzeeland. In de Algemene Vergadering is het bestuursprogramma vastgesteld, waarmee de koers van de AV voor de komende vier jaar is bepaald. Het document is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties. De hoofdlijn van het bestuursprogramma is op een toegankelijke manier weergegeven in een filmpje, dat tijdens de Algemene Vergadering is gelanceerd. U bekijkt het filmpje via: https://youtu.be/6I32T6oNwCk