Gemeente steunt Cultuurbedrijf met lening

Emmeloord - Het college van Noordoostpolder wil de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder een lening verstrekken voor onderhoud (257.000 euro) en een sofwarepakket (64.000 euro).

  Het Cultuurbedrijf startte in januari met geld en inventaris dat afkomstig was van twee partijen: de gemeente en Stichting Theater ’t Voorhuys. Hiervoor is een beginbalans opgesteld waarin alle middelen en materialen die werden overgenomen zijn verwerkt. Het theater heeft geld apart gezet voor het onderhoud van het gebouw. Omdat de gemeente het gebouw gaat onderhouden, is het logisch dat de gemeente dat geld terug krijgt, vindt het dagelijks bestuur. Het college stelt de raad voor die terugbetaling in vijf jaar te laten doen, zodat het Cultuurbedrijf financieel een goede start kan maken en niet nu ineens een groot bedrag aan de gemeente moet betalen. Een soortgelijke terugbetalingsregeling geldt ook voor de betaling van een softwarepakket dat de gemeente voor het Muzisch Centrum gekocht heeft en overdraagt aan het Cultuurbedrijf. Het college vraagt de raad in de vergadering van 29 juni in te stemmen met de lening. Ontwikkelingen Het Cultuurbedrijf is sinds 1 januari operationeel en de resultaten voldoen aan de verwachtingen. ,,De eerste kwartaalrapportage is binnen. Deze zegt nog niet veel over de resultaten op jaarbasis omdat de meeste omzet in kwartaal 2 en 3 wordt gemaakt. De eerste indruk is wel dat de opdrachten van de gemeente aan het Cultuurbedrijf kunnen worden gehaald zoals afgesproken”, schrijft het college. ,,In het huidige theaterseizoen zijn de resultaten van het theater minder dan voorzien en dat werkt door op de exploitatie van het Cultuurbedrijf. Voor het grootste deel is daar al op geanticipeerd. Ook gaat er een analyse naar de raad over de resultaten in 2014, zodat er later een goede vergelijking is tussen de oude en de nieuwe situatie. Zo blijkt dat Talent-ontwikkeling en het Museum Schokland zich in 2014 boven verwachting positief hebben ontwikkeld.”