Attentie voor ringslangen op weg Kuinderbos

Kuinre - Staatsbosbeheer heeft in het Kuinderbos een nieuw verkeersbord geplaatst om automobilisten de attenderen op zonnende ringslangen.

Afgelopen jaar vonden boswachter en vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Ravon op de wegen in het Kuinderbos 130 dode ringslangen. Ringslangen zijn koudbloedige niet-giftige dieren. Voor ze op jacht gaan warmen ze zich op door de zon, als de zon het asfalt opwarmt absorberen zij ook graag deze warmte door op de wegen in het Kuinderbos te gaan liggen zonnen (warmte van boven en van onderen) Door de provincie Flevoland wordt de aanleg van water minnende natuur gestimuleerd. In samenwerking met waterschap Zuiderzeeland is er een natte as van 6 kilometer door het Kuinderbos ontstaan van natuurvriendelijke oevers, poelen, plassen, kreken en beken. Het Kuinderbos was al bekend om zijn hoge amfibieënstand van padden, kikkers en salamanders. De ringslang lijkt van dit voedselaanbod te profiteren. Het Ravon noemt het Kuinderbos een van de plekken in ons land waar zeer hoge dichtheden ringslangen leven.  Jaarlijks worden er door een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer vele broeihopen gemaakt zodat de ringslangen daar hun eieren kunnen leggen. Afgelopen jaar werden er in deze broeihopen ruim 1000 uitgekomen ringslangeieren gevonden.   Om de ringslangen enigszins veilig deze wegen te laten oversteken zijn al een 2 tal faunapassages aangelegd door provincie Flevoland. Staatsbosbeheer zal er later dit jaar nog twee aanleggen en aan waterschap Zuiderzeeland is het verzoek gedaan als waterbeheerder er een aan te leggen op de kruising Schoterweg-Wellerzandweg.   Staatsbosbeheer hoopt dat de faunapassages en de verkeersborden er aan bij dragen dat er dit jaar minder slachtoffers vallen. Voor het plaatsen van de borden is toestemming verkregen van de gemeente Noordoostpolder, de borden staan uitsluitend langs de weg in de voorjaar en zomerperiode.