Werk aan fietspad Tollebeek-Nagele van start

Tollebeek - Het fietspad langs de Zuidwesterringweg tussen Tollebeek en Nagele wordt vernieuwd en voor een deel verlegd.

Sinds enkele maanden ligt er een voorbelasting van zand op het nieuwe deel van het fietspad. Donderdag 28 mei wordt begonnen met het verwijderen van het zand. Maandag 15 juni start de aanleg van het fietspad en de bermsloten tussen Tollebeek en Nagele. De provincie heeft twee weken de tijd nodig om het zand weg te rijden tussen de Karel Doornmanweg en Nagele. Waar wordt gewerkt op de Zuidwesterringweg geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Dit geldt ook vanaf 15 juni voor het verkeer vanaf Tollebeek, waar dan het fietspad wordt aangelegd. De provincie vindt het belangrijk om voor de zomer klaar te zijn met de werkzaamheden om zo het landbouwverkeer eind augustus en september niet in de weg te zitten. Het is de bedoeling dat het fietspad klaar is op 27 juli. Eigenlijk zou deze klus in 2014 geklaard zijn. Uit bodemonderzoek bleek echter dat de bodem minder sterk was dan gedacht. Dit betekende dat een voorbelasting op het nieuw aan te leggen fietspad noodzakelijk was. Dit is gedaan door zes maanden lang een zandpakket aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat de weg goed kan worden aangelegd en niet gaat verzakken. Hierdoor kon de provincie pas nu aan het werk.