Provincie informeert over werk wegen Marknesse

Marknesse - Het fietspad van de rotonde Vollenhoverweg tot de rotonde Uiterdijkenweg-Ettenlandseweg wordt deze zomer op de schop genomen. Donderdag 4 juni kunnen belangstellenden informatie krijgen over deze werkzaamheden. De inloop is van 17.00 tot 19.00 uur in de Boerenbol aan de Steenwijkerweg 26 in Marknesse.

  Tegelijkertijd presenteert de provincie de onderhoudswerkzaamheden aan de Marknesserweg (van Emmeloord tot Marknesse). Dit werk staat gepland voor 2016.   Fietspad Steenwijkerweg De werkzaamheden aan het fietspad duren van maandag 22 juni tot zaterdag 29 augustus 2015.De provincie haalt het asfalt weg van het fietspad tot op het onderliggende zandbed. Aansluitend wordt het zandbed aangevuld en mooi, recht afgewerkt. Dit is de basis voor de nieuwe betonverharding van het fietspad. Dus geen asfaltverharding meer voor dit fietspad, maar een betonverharding omdat dit langer meegaat. Nadat de in-/uitritten weer netjes op het fietspad zijn aangesloten wordt de markering aangebracht en worden de bermen in orde gemaakt.   Het brom- en fietsverkeer tussen Marknesse en Blokzijl  moet omrijden via Uiterdijkenweg, Baarloseweg en Oosterringweg of via Ettenlandseweg, Blokzijlerweg en Vollenhoverweg . De provincie plaatst knipperlichten bij de oversteek Vollenhoverweg-Blokzijlerweg: pas op overstekende (brom)fietsers. Dit om een zo veilig mogelijke oversteek te creëren. Woningen en kavels langs het fietspad blijven bereikbaar voor bewoners en de eigenaren/gebruikers van de kavels. Om de woningen/kavels langs de Steenwijkerweg per (brom)fiets te bereiken of te verlaten moet over de Steenwijkerweg worden gereden.   Steenwijkwerweg dicht Als het fietspad klaar is, dan worden de in- en uitritten - grenzend aan het fietspad - opnieuw geasfalteerd. Dit betekent dat het fietspad een tijd wordt afgesloten. In de laatste weken van deze periode is ook de Steenwijkerweg afgesloten voor het verkeer (maximaal twee weken). Het verkeer tussen Marknesse en Blokzijl moet tijdens deze werktijden (07.00 – 18.00 uur) omrijden via de Vollenhoverweg-Ettenlandseweg. ’s Avonds tussen 18.00 en 07.00 uur kan het verkeer gebruikmaken van de weg. Verkeersregelaars organiseren het verkeer bij de rotondes Ettenlandseweg-Uiterdijkenweg en bij de rotonde met de Vollenhoverweg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. De verkeersregelaars laten bezoekers, leveranciers en omwonenden door.   Buslijn 75 tussen Marknesse en Steenwijk blijft de vaste route rijden over de Steenwijkerweg tijdens de werkzaamheden deze zomer.