Kunstgras voor Creil, Bant, RKO en Espel

Creil - Voetbalvereniging Creil krijgt een kunstgrasveld. De gemeente Noordoostpolder investeert rond de 300.000 euro in het veld, de club draagt zelf 50.000 euro in middelen en werk bij.

Het college stelt de raad voor om in de vergadering van 29 juni in te stemmen met het voorstel. De investering verdient zich terug doordat het oude tweede veld dan geen onderhoud meer vergt en de renovatiebeurt, die voor dit jaar op de rol stond, hoeft niet uitgevoerd te worden wat 15.000 euro uitspaart, vertelt clubvoorzitter Age Mulder. 'Frisse tegenzin' Mulder verwacht dat als de raad akkoord gaat de 250 leden tellende club met zestien teams eind dit jaar al op kunstgras kan spelen. Vorig jaar trok SC Creil bij de gemeente aan de bel nadat er in Ens, Marknesse en Tollebeek kunstgrasvelden aangelegd waren. ,,Wij vonden het raar dat er niet overleg geweest was met de clubs uit de noordelijke polder. We hebben het proces van de aanleg van die drie velden met ‘frisse tegenzin’ niet willen verstoren, maar zijn wel naar de gemeente gestapt om onze wensen kenbaar te maken.”   Mulder vroeg de wethouder ook waarom de gemeente niet zelf de regie had genomen over een verdeling van kunstgrasvelden in de polder  ,,Ik begreep het antwoord wel. De gemeente hoeft dat niet te regelen, maar als ze meteen een vierde veld hadden meegenomen in de aanbesteding waren de kosten per veld lager uitgevallen.”   De voetbalclubs RKO, Creil, Espel en Bant waren totnogtoe voor kunstgras aangewezen op de ruimte die er in Emmeloord was. ,,Dan ben je ’s avonds laat nog een keer aan de beurt.” Creil krijgt op het eigen kunstgras niet het alleenrecht. De genoemde clubs krijgen alle vier een trainingsavond aangewezen, waarbij Creil er twee krijgt. De gastclubs betalen alleen voor de verlichting en schoonmaakkosten van de kleedruimtes. ,,De accommodatie is van de gemeente, daar kunnen wij geen huur voor vragen”, verklaart Mulder.