Sanering windpark Westermeerdijk op schema

Espel - Volgens gemeente Noordoostpolder ligt de sanering van het oude windpark aan de Westermeerdijk op schema en zijn de oude molens voor de bouwvakvakantie ook daadwerkelijk verdwenen.

In de overeenkomst tussen gemeente Noordoostpolder en de ontwikkelaars van het binnendijkse windpark aan de Wester- en Noordermeerdijk staat dat de vijftig oude windmolens aan de Westermeerdijk gefaseerd worden verwijderd op het moment dat de nieuwe in bedrijf worden genomen. Voor iedere nieuwe molen moeten er drie à vier oude worden afgebroken. In de boeteclausule staat dat wanneer hier niet tijdig aan wordt voldaan de gemeente een boete op kan leggen tot 10 miljoen euro. Volgens de gemeente verloopt de sanering echter volgens afspraak. ,,Voor de sloop is het in gebruik nemen van de molens langs de Westermeerdijk (in totaal 17) relevant. De molens langs de Noordermeerdijk tellen niet mee.'' ,,Er zijn dertien oude molens gesloopt, en er is begonnen met sloop van de volgende twaalf molens. Volgens RWE draaien er op dit moment (4 juni, red.) negen nieuwe molens aan de Westermeerdijk. Die zijn in proefbedrijf en (door NOP-AW) nog niet overgenomen van Enercon.’’ Alle oude turbines aan de Westermeerdijk zijn volgens de gemeente inmiddels uit bedrijf genomen en worden voor de bouwvakvakantie ook afgebroken.