Veteranendag Noordoostpolder in teken bevrijding

Emmeloord - In Emmeloord wordt zaterdag de Veteranendag gehouden. Gastsprekers zijn schrijver Hylke Speerstra en burgemeester Aucke van der Werff. 

In het programma van de Veteranendag Noordoostpolder wordt dit jaar stilgestaan bij de bevrijding. Alle veteranen in Noordoostpolder die lid zijn van het landelijk veteranen-platform (circa 250) zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst. Vanaf 10.00 uur worden de veteranen in het gemeentehuis ontvangen. Naast een optreden van het Klein Vrouwen Koor en toespraken, staat de bijeenkomst vooral in het teken van het elkaar ontmoeten en bijpraten en wordt er gezellig samen gegeten. Veteranenbijeenkomsten worden gehouden om uiting te geven aan de maatschappelijke erkenning en waardering van de inspanning die veteranen hebben geleverd en leveren in opdracht van politiek en samenleving. Nederland kent meer dan 100.000 militaire veteranen. Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. De oudste waren ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jongste zijn net teruggekeerd van hun missie in Mali. Tussen deze twee uitersten in de tijd, zitten diverse grotere en kleinere missies. Zoals Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Cambodja, Irak, Afghanistan, Irak/Jordanië en Mali.