Herdruk 'Urk in de twintigste eeuw'

Urk - Vier jaar nadat de eerste druk van het boek 'Urk in de twintigste eeuw' verscheen, is vrijdag de tweede druk gepresenteerd.

Burgemeester P.C. van Maaren ontving uit handen van de samensteller Rien Bogerd het eerste exemplaar van de tweede druk. Samensteller Rien Bogerd is er nog stil van, dat het lees- en kijkboek van Urk zo snel was uitverkocht. Op 10 juni 2011 overhandigde Rien Bogerd het eerste exemplaar van “Urk in de twintigste eeuw” aan de Commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek. Hij sprak toen de wens uit “dat dit standaardwerk ruim onthaal mag ondervinden op Urk.” Zijn wens ging in vervulling. Na een jaar was het boek niet meer verkrijgbaar. “We hebben als Stichting Urker Uitgaven diverse keren gesproken over een herdruk. Het kwam er niet van. Toch bleef de vraag naar het boek doorgaan. Uiteindelijk hebben we besloten het boek  toch maar opnieuw uit te geven.”   Het boek werd voor de herdruk nog een keer geheel doorgenomen. “Hiervoor zijn we Janny de Boer en haar zus Agnes Lemstra-de Boer dankbaar. Vooral taal- en stijlcorrecties hebben zij doorgevoerd. Ook de secretaris van de Stichting Urker Uitgaven heeft zijn inbreng op correctiegebied geleverd. Tevens zijn aan de hand van  binnengekomen reacties enkele correcties aangebracht.” Tevens konden we wat aanvullingen plaatsen. Zo komen we nu ook de oud directeur van de visafslag Pieter Keuter, oftewel PéKaDir, tegen in het boek.” Bogerd blijft het boek consequent een “ongewijzigde herdruk noemen”. Het boek telt 400 bladzijden en bijna 600 foto's. “Het is een boek om steeds weer te pakken en door te bladeren”, aldus Rien Bogerd.   De geschiedenis van Urk blijft boeiend. Met name de periode die het boek beschrijft kenmerkt zich door veranderingen en vernieuwingen op allerlei terrein. Urk werd omringd door land en op dat land breidde het dorp zich snel uit tot een gemeente van bijna 20.000 inwoners. De twintigste eeuw was de “gouden eeuw” voor Urk. De visserij en de visindustrie maakten een grote bloeitijd door. De werkgelegenheid, ook in andere sectoren, nam toe en het aantal woningen kon de natuurlijke aanwas bijna niet bijhouden. Het verenigingsleven groeide en bloeide.   Hoe snel tijden en personen veranderen wordt nog eens benadrukt bij het verschijnen van deze heruitgave. Burgemeester Van Maaren heeft inmiddels de plaats van burgemeester Kroon ingenomen. Verder waren bij de presentatie van het boek in 2011 de mede-samenstellers Willem Baarsen en Albert van Urk er nog bij. Nu zijn beiden overleden. “Ik zie het boek dan ook als een hommage aan hen beiden, die zoveel werk en energie in de eerste druk hebben gestoken”, zegt Rien Bogerd.   Het boek “Urk in de twintigste eeuw” is te koop via de website www.urkeruitgaven.nl of in het museum of bij de Urker boekhandelaren. Dit standaardwerk, als opvolger van het “Eiland Urk” bevat een schat aan informatie over de meest uiteenlopende zaken. “In ieder huis hoort dit boek dan ook te liggen”, vindt Bogerd.  Het is een mooi vaderdagcadeau dat zijn waarde blijft houden.” Het boek kost 45 euro. Vaderdagkorting 5 euro.