Verder kijken met Zuiderzeeland

Almere - Waterschap Zuiderzeeland hield vandaag ter ere van haar 15 jaar bestaan  een inspirerende toekomstochtend. Dijkgraaf Hetty Klavers ontving landelijke en regionale bestuurders en partners in Almere om samen de toekomst in te kijken.

  Aan de hand van vier toekomstbeelden die het waterschap heeft laten ontwikkelen, schetsten we een beeld van hoe Flevoland er over 30 jaar uit kan zien.  De aanwezigen daagden we hiermee uit om los te komen uit het hier en nu. En om na te denken over ontwikkelingen die op ons af komen, hoe die ons beïnvloeden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het waterbeheer en de partijen waarmee we samenwerken.   Dijkgraaf Hetty Klavers: “Het waterschap werkt aan een robuuste en toekomstgerichte organisatie, die goed en soepel kan blijven inspelen op nieuwe situaties en veranderingen.” https://youtu.be/6PT6GljldNs