Koren uit Marknesse en Emmeloord zingen gezamenlijk

Paasloo - Op zaterdag 27 juni zingen Cantemus Dominum uit Marknesse en de Cantorij Emmeloord in een sfeervol koorconcert in de Hervormde Kerk te Paasloo. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Al jaren sluiten de koren van dirigente Co Jongsma-Hoekstra gezamenlijk het seizoen af met een sfeervol koorconcert. Naast de twee genoemde polderkoren betreft het ook het koor 'Looft den Heer' uit Oldemarkt. Nog éénmaal worden ingestudeerde koorwerken ten gehore gebracht voordat de vakantieperiode begint. De koren zingen vooral a capella koorwerken uit verschillende stijlperiodes van de klassieke muziek. Daarnaast zullen instrumentalisten en solisten muzikale intermezzi verzorgen, zodat het een afwisselend concert wordt. Naast deze instrumentalisten en solisten verlenen ook de organisten Anne Kroeze (Emmeloord) en Harry Haasjes (Dronten) medewerking aan dit concert. Naast koor- en instrumentale muziek is er ook samenzang. Traditioneel wordt dit concert in Oldemarkt georganiseerd, maar in verband met festiviteiten bij de kerk is het concert voor dit jaar verplaatst naar de Hervormde Kerk te Paasloo, een paar kilometer verder op. De toegang tot het concert is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom. (informatie: 06 2812 4366 / harryhaasjes@solcon.nl)