PvdA-Groenlinks blijft hameren op spoorlijn Zuiderzee en station Emmeloord

Emmeloord - De fractie PvdA-GroenLinks vraagt via een motie de inzet van college Noordoostpolder op het realiseren van een Zuiderzee spoorlijn, inclusief een station in Emmeloord. Het college moet aansluiten bij initiatieven van de Noordelijke provincies, vindt de fractie.

Bij de behandeling van de nota Sociaal-economisch beleid, twee weken geleden, heeft de PvdA-Groenlinks fractie weer aandacht gevraagd voor de Zuiderzeespoorlijn. Wil de Noordoostpolder en in het bijzonder Emmeloord een aantrekkelijke gemeente blijven, krimp voorkomen en bedrijven aantrekken dan zal het college ook moeten inzetten op het alsnog realiseren van een spoorlijn.

Noordelijke provincies

De fractie deelt het standpunt van de drie Noordelijke provincies. Deze provincies geven aan dat de Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen weer van stal moet worden gehaald. Men vindt de treinverbinding een voorwaarde voor snelle economische Ontwikkeling in de stedelijke regio van Noord-Nederland. De motie van PvdA-GroenLinks heeft als mede-indieners al ONS-Noordoostpolder, CU-SGP en D66.