Start sloop van centrumflats Emmeloord

Emmeloord - Mercatus start deze week met de sloop van de centrumflats. Boverhoff Sloopwerken voert in opdracht van Mercatus de sloopwerkzaamheden van de Tros, het Anker, de Meerpaal en de Boei in Emmeloord  uit.

Boverhoff start nog deze week met het  plaatsen van hekken rond de flats. De flats worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Geplande werkzaamheden

Gemeente Noordoostpolder heeft de vergunning voor de sloop verstrekt. In de flatgebouwen zijn verschillende asbesthoudende toepassingen verwerkt. Boverhoff verwijdert dit veilig voorafgaand aan de eigenlijke sloop. Zij begint daarna met de sloop  van de binnenzijde van de flats. Zodra dat klaar is, start de sloop van de buitenkant en wordt het werk ook echt zichtbaar. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, heeft Mercatus gekozen om vanaf dat moment de flats een voor een te slopen. Dit begint bij De Meerpaal en schuift dan langzamerhand op richting De Boei.

Toekomst

Omdat de toekomstige invulling van het terrein nog niet bekend is, richt Mercatus dit vooralsnog eerst in als een parkachtige omgeving. De bomen en gazons blijven gehandhaafd en de locaties van de flats worden na afronding van de werkzaamheden ingericht als bloemperk.