Wandschildering in schoolbibliotheek Ens

Ens - Sinds het begin van dit jaar zijn alle boeken centraal geplaatst in de bibliotheek van bassischool Het Lichtschip. Kinderen kunnen in deze schoolbieb wekelijks een boek lenen om thuis te lezen. Om de bibliotheek wat op te vrolijken is er een wandschildering aangebracht.

In samenwerking met de Flevomeerbibliotheek wordt de collectie regelmatig vernieuwd. De bibliotheek wordt beheerd door een aantal enthousiaste ouders, die met veel plezier in de schoolbieb werkzaam zijn. In de bibliotheek was een grote witte wand en voor een bibliotheek is dat niet mooi. Anneke Batterink, ooit ook leerling van Het Lichtschip, kwam met het idee om er kindertekeningen op te maken. Alle kinderen van de school hebben een tekening gemaakt die te maken had met boeken. Samen met Anneke zijn er twintig tekeningen geselecteerd. Anneke heeft van deze tekeningen een compositie gemaakt en die op de wand geschilderd. Het aantal uren die Anneke er in heeft gestoken is niet bekend, maar het zijn vele tientallen. De bibliotheek is nu verfraaid met een kunstwerk van 7 bij 2,5 meter. Kinderen genieten er van en wijzen grappige details aan. Donderdagmiddag 2 juli om 13.00 uur wordt de wandschildering officieel overhandigd aan de school.