Plantenliefhebbers komen naar de Noordoostpolder

Noordoostpolder - De bermen in de oostrand van de Noordoostpolder staan volop in bloei. Mooi om te zien, maar ook interessant vanwege de bijzondere soorten die hier groeien.

Dit jaar is het aantal bloeiende orchideeën in deze geplagde bermen weer gestegen. De bermen kleuren bijna paars van de duizenden rietorchissen en op sommige plekken staan tientallen exemplaren van de zeldzame bijenorchis. Reden voor plantenliefhebbers uit heel Nederland om naar de Noordoostpolder te komen.

Zeldzaam

Ook andere zeldzame soorten voelen zich hier uitstekend thuis. Soorten als stijve ogentroost, geelhartje, krielparnassia en kleine ratelaar vallen wat minder op, maar zijn ook de moeite waard, zeker voor de liefhebber. Bij de berm van de Uiterdijkenweg, Blankenhammerweg, Hopweg en Schoterweg staan borden van Landschapsbeheer Flevoland om passanten het verhaal te vertellen over het succes van het plaggen van deze bermen.

Kenmerkend

Vanaf 1999 zijn vele kilometers wegberm hier afgeplagd, waardoor de bijzondere grondsoort van dit gebied weer aan de oppervlakte is gekomen. Vroeger was hier het kustgebied van de voormalige Zuiderzee met zeer fijn kalkrijk en voedselarm zand. Vanaf de jaren zestig groeiden hier veel zeldzame soorten die kenmerkend zijn voor duinvalleien.

Thuis voelen

Door veranderingen in beheer en het opbrengen van voedselrijke grond was deze rijkdom rond 1990 verdwenen. Na herstel van de bermen in samenwerking tussen gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en Landschapsbeheer zijn veel bijzondere soorten sindsdien spontaan teruggekeerd en geven weer kleur aan de berm en zorgen voor een ecologisch waardevolle begroeiing waarin ook insecten zich goed thuis voelen.