"Er kan nu het hele jaar rond getraind worden"

Creil - VVD Noordoostpolder is blij met de komst van het kunstgrasveld in Creil.

Nadat het zuidelijke deel van de polder al over kunstgrasvelden kon beschikken, is de VVD blij dat ook het noorden van de polder een kunstgrasveld kan gaan aanleggen. De voetbalvereniging in Creil heeft daarvoor het initiatief genomen. "In onderlinge samenwerking tussen alle dorpen in Noordoostpolder kan er nu het hele jaar rond getraind worden", reageert Ellen Blokhuis verheugd.