Rechtbank: waardedaling woningen bij windpark groter

Espel - De rechtbank in Lelystad heeft in een WOZ-beroepszaak de beleidsregel van de gemeente Noordoostpolder over waardedaling van woningen nabij het windpark Westermeer naar de prullenbak verwezen.

Volgens de rechter is de beleidsregel onvoldoende onderbouwd. In deze beleidsregel stelt de gemeente een korting vast van 5 procent op de WOZ waarde voor de woningen die het dichtst bij het windpark liggen. Bij gebrek aan een goede onderbouwing van dat percentage stelde de rechter de korting in het onderhavige geval vast op 15 procent. Aanwonende Henk Hoving doet ook mede namens andere bewoners, een oproep aan de gemeente om naar aanleiding van de uitspraak een onderzoek in te stellen naar de werkelijke waardedaling van de woningen aan de Westermeerdijk. ,,Wij dringen bovendien aan op een nette schaderegeling. Wij zien in deze uitspraak van de rechter een bevestiging dat onze wens gerechtvaardigd is. Ook de molenboeren moeten nu eindelijk eens de bereidheid tonen om met de bewoners om de tafel te gaan om een eerlijke schaderegeling overeen te komen", stelt Hoving. Tot nu toe was die bereidheid er niet. De gemeente zou hier volgens Hoving prima de regie kunnen nemen. ,,Het begint in windmolenland gemeengoed te worden dat bewoners worden betrokken bij plannen en dat er een nette schaderegeling wordt overeen gekomen. Ook elders in onze provincie gebeurt dat nu." ,,Het eerste, betrokkenheid bij de plannen, kan hier niet meer: ondanks onze verzoeken hebben rijk, provincie, gemeente en initiatiefnemers ons bij de voorbereiding buiten de deur gehouden. Dat is nu een gepasseerd station. Maar voor een nette schaderegeling is het nog niet te laat", benadrukt Hoving. .