Noordoostpolder sluit 2014 positief af

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder sluit het jaar 2014 in financiële zin en wat betreft realisatie van haar doelstellingen positief af. De stukken worden in de gemeenteraadsvergadering van 1 juni vastgesteld.

Vooral op basis van de aantrekkende grondverkopen is er reden om positiever naar de toekomst te kijken. Maar de noodzaak tot scherp financieel beheer blijft. 2014 wordt afgesloten met een positief eindsaldo van 3 miljoen euro. Wethouder Hans Wijnants: ,,Drie miljoen lijkt heel veel. Maar het bedrag is 2,5 % van de totale gemeentelijke begroting. Bovendien mag een gemeente nooit tekort komen.” Het resultaat wordt voor een deel toegevoegd aan de reserves voor het sociaal domein en voor een deel aan de algemene reserves voor incidenteel beleid.

Structureel bezuinigen blijft nodig

De meevallers in 2014 zijn zeer divers en niet structureel van aard. Ze bieden wat meer financiële armslag in 2015, maar de noodzaak om blijvende bezuinigingen te vinden blijft. De financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat zijn ook groot, mede omdat veel gebouwen, straten en rioleringen in dezelfde tijd zijn aangelegd, en ook gelijktijdig aan onderhoud of vervanging toe zijn. De grootste bezuinigingsopgaven moeten gerealiseerd worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg, omdat voor deze taken minder geld van het Rijk komt. De gemeente is daarom, in opdracht van de gemeenteraad, bezig met het uitwerken van scenario’s die helpen kiezen in welke richting de gemeente zich zou moeten gaan ontwikkelen.

Grondverkoop als indicator

Hans Wijnants: ,,Het is goed om te zien dat de grondverkopen weer aantrekken. Vooral ons huidige bedrijfsleven is een motor achter nieuwe uitbreidingen. De mensen van Economische Zaken hebben ook in 2014 hard gewerkt om bestaande relaties te verdiepen en nieuwe contacten te leggen. We hopen binnenkort nog meer grondverkopen te kunnen verzilveren''. ,,De aantrekkende markt, ook voor woningbouw, betekent in ieder geval dat de voorziening die we eerder hebben getroffen voldoende is. Hierdoor hoefde niet verder te worden afgeboekt op de waarde van de grond die de gemeente in bezit heeft.'' Wel heeft er voor het Stadshart een verschuiving plaatsgevonden van de risicoreserve naar de post voorzieningen, voor 2,3 miljoen euro.

Sociale domein

In 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken van de gemeente op sociaal gebied, zoals de uitvoering van de Jeugdwet. Met ingang van 1 januari ligt de uitvoering ook echt bij de gemeente. Hans Wijnants: ,,2015 wordt dus het jaar van de waarheid. Is het budget dat de gemeente van het Rijk krijgt voldoende? Kunnen we deze operatie budgetneutraal uitvoeren? En nog belangrijker: hebben we het voor onze inwoners, die zorg nodig hebben, goed georganiseerd?'' De jaarstukken over 2014 moeten officieel worden vastgesteld. In mei bespreekt de raadscommissie de stukken in de rondetafelgesprekken. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken op 1 juni.