CU: Flevoland fiets- en wandelprovincie!

REGIO - In Flevoland zijn volop mogelijkheden om te fietsen en te wandelen, maar de toeristische kansen hiervan worden nog onvoldoende benut.

De ChristenUnie in Flevoland wil daarom dat de provincie een actieplan maakt om recreatief fietsen en wandelen te stimuleren. Dit plan moet samen met ondernemers, inwoners, natuurorganisaties, gemeenten en het waterschap worden gemaakt. Nu de zomer is aangebroken en veel mensen er op uit trekken, heeft de ChristenUnie de gedeputeerden een fiets- en wandelkaart van Flevoland aangeboden. Daarmee wil de ChristenUnie het belang van fietsen en wandelen onderstrepen, maar het bestuur van de provincie Flevoland ook uitdagen om de mogelijkheden zelf te ontdekken en daarna ook snel aan de slag te gaan. Het college van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd dat het dit plan voor het eind van dit jaar zal opstellen.