Vijf raadsleden in klankbordgroep ‘Hart voor Emmeloord’ 

Emmeloord - Vijf raadsleden vertegenwoordigen de gemeenteraad in de klankbordgroep ‘Hart voor Emmeloord’.

De vijf uitgelote raadsleden zijn: Margriet van de Velde (D66), Jeroen van der Boom (CDA), Ellen van Elk (PU), Willem Keur (VVD) en Sacha Werkman (ONS). De loting is verricht onder toezicht van griffier Robert Wassink, wethouder Henk Suelmann en de raadsleden Bouke Wielenga en Theun Tuinenga. Met deze vijf raadsleden is de klankbordgroep voor de helft compleet. De overige vijf klankbordgroepleden komen uit de samenleving van Noordoostpolder. Iedereen kan zich hiervoor nog opgeven tot maandag 24 augustus. Meer informatie, een profielschets en een toelichting op de selectieprocedure is te vinden op www.hart-voor-emmeloord.nl Projectgroep Naast een klankbordgroep wordt het open planproces ‘Hart voor Emmeloord’ ook begeleiddoor een projectgroep. Voor deze projectgroep is eveneens een oproep gedaan om zich aan te melden voor deelname. Hiervoor worden nog drie leden uit de samenleving gevraagd. Werkateliers Deelname aan de project- of klankbordgroep is niet de enige manier om mee praten en te denken over een aantrekkelijk en gezellig centrum van Emmeloord. Gepland staan tevens zeven openbare bijeenkomsten waar iedereen welkom is om zijn/haar visie of concrete voorstellen te geven over het gebied dat loopt van Onder de Toren tot het Smedingplein. Open planproces Dankzij een breed samengestelde project- en klankbordgroep en een actieve deelname van eigenaren, ondernemers, bewoners en andere belangstellenden wordt een visie op het centrum van Emmeloord gemaakt, die breed gedragen wordt, haalbaar en vernieuwend is en aansluit bij wat de samenleving wil. Dat kenmerkt het zogenoemde open planproces ’Hart voor Emmeloord’.