Transformatorstation Windpark Westermeerwind klaar

Urk -   Het transformatorstation op land van nearshore Windpark Westermeerwind is onder spanning gezet.

Dit is een belangrijke mijlpaal in het project, want het is een absolute voorwaarde om straks de eerste windturbine in gebruik te kunnen nemen. Projectmanager Willie Wienholts van Siemens: “De energie die de 48 windturbines in het IJsselmeer straks leveren, wordt via elektriciteitskabels naar het transformatorstation op land geleid. In het transformatorstation wordt de opgewekte elektriciteit omgezet naar hoogspanning en gevoed aan het landelijke elektriciteitsnet van TenneT. Het transformatorstation heeft verschillende schakelaars, die clusters van windturbines en de transformatoren kunnen in- en uitschakelen, bijvoorbeeld bij onderhoud. Ook de automatische beveiliging, de automatische besturing en de afstandsbediening van het windpark zitten in het transformatorstation, evenals de stroommeters voor levering van de groene stroom aan Eneco.”   De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zijn aangelegd. Op dit moment worden de laatste kabels tussen de funderingen aangelegd. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het transformatorstation op land wordt deze maand afgerond. In de tweede helft van dit jaar worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. De verwachting is dat de eerste elektriciteit in het najaar aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en de ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.